กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงลักษณ์ เพอร์เซล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเตือนตา โต๊ะมีเลาะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายอัศวิน จันตระ
ครูผู้ช่วย