ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชุมผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
แจ้งประชุมผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เวลา 08.00 - 09.00 น. - ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 11.00 น. - ผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
                                  - รับฟังนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
                                  - ประธานกรรมการสถานศึกษา ผศ.ดร.ศรุตยา สุนาถวนิชย์กุล
เวลา 11.00 - 12.00 น. - ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นและคัดเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
                                  - รับงบประมาณบนห้องเรียน
                                  (ค่าเครื่องแบบนักเรียนอนุบาล 300 บาท นักเรียนประถม 360 บาท)
                                  (ค่าอุปกรณ์การเรียนอนุบาล 100 บาท ประถาม 195 บาท โรงเรียนจัดสรรซื้ออุปกรณ์ให้)
                                  - ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 1/2562


** ผู้ปกครองนำหลักฐานมาติดต่อต่ขอรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์ ดังนี้
   1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 2 ใบ
   2. ใบเสร็จรับเงิน

   ใบเสร็จรับเงินต้องระบุชื่อร้านค้าและหมายเลขผู้เสียภาษีของร้านค้ามาให้ครูประจำชั้นเพื่อขอรับเงินคืนด้วย
   ในกรณีที่ผู้ปกครองไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนมาด้วยตนเอง

                   
 
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 277 ครั้ง