ภาพกิจกรรม
วันนี้ ท่านประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ท่านวิลัน ทำไร่ ศึกษานิเทศก์ และ ท่านธมญรัตน์ เจริญรัตน์ เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
3 กันยายน 2562
ท่านประเสริฐ ฉวีอินทร์ 
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ท่านวิลัน ทำไร่ ศึกษานิเทศก์ และ ท่านธมญรัตน์ เจริญรัตน์
เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 
ท่านผู้อำนวยการพาเยี่ยมชม
- ห้องเรียน ดูการสอนทั้งห้องเรียนปกติ และห้องเรียนเรียนร่วม ท่านได้ชื่นชมการสอนของครู
- โรงอาหาร ทั้งดูคุณภาพวัตถุดิบ ความสะอาด และการปรุงอาหาร ท่านชื่นชมทั้งด้านความสะอาดและคุณภาพ
- การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ของนักเรียนชั้น ป.1-2 ท่านชื่นชมและขอให้ต่อยอดไปถึงชุมชนด้วย
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2562,19:50   อ่าน 296 ครั้ง