ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาดบรรยากาศวิชาการ
กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาดบรรยากาศวิชาการ
  มีการรับมอบธงห้องเรียนสะอาดแต่ละสายชั้น
และมอบรางวัลจากทางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2562,19:40   อ่าน 548 ครั้ง