ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้
อบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้
18  สิงหาคม 2561 ณ ห้องสุธรรมเขมคุณ  โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
ขอขอบคุณฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตหนองจอก

โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,15:57   อ่าน 663 ครั้ง